Dạ dày đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người khi là nơi tiếp nhận lưu trữ chất dinh dưỡng cũng như là nơi chuyển hóa thức ăn. Dưới đây là những bệnh thường gặp nhất ở dạ dày.

Tham khảo các bài viết tại:

http://www.jsm.gov.my/web/tamminhduong/home/-/blogs/cach-chua-dau-da-day-bang-phuong-phap-dan-gian
https://www.investinextremadura.com/web/tamminhduong/blog?p_p_id=101_INSTANCE_BcQqp6z7QPmD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized
https://www.rakennerahastot.fi/web/webismq/home/-/blogs/%C4%91au-cuong-bao-tu-o-%C4%91au-trieu-chung-va-cach-chua-hieu-qua
http://www.grupoagroempresa.com.ar/web/tamminhduong/thuoc-nam-chua-viem-loet-da-day
http://www.cide.ca/web/tamminhduong/home/-/blogs/%C4%91au-da-day-buon-non-nguyen-nhan-bien-chung-cach-chua-tri
http://upvidhansabhaproceedings.gov.in/web/suckhoe247/home/-/blogs/viem-trot-hang-vi-da-day-trieu-chung-nguyen-nhan-cach-chua
https://fondazionearching.it/web/tamminhduong/home/-/blogs/meo-chua-ho-do-trao-nguoc-da-day-on-gian-ma-hieu-qua
http://www.mikes.educv.ro/web/tamminhduong/home/-/blogs/336361
http://www.e-kinas.lt/en/web/tamminhduong/home/-/blogs/roi-loan-tieu-hoa-keo-dai-o-nguoi-lon-nguyen-nhan-trieu-chung-chua
https://talentmaschine.de/web/tamminhduong/home/-/blogs/chua-au-da-day-bang-re-sim
https://innovation.cccb.org/web/tamminhduong/home/-/blogs/chua-au-da-day-bang-la-oi